036-5330237

14

nov, 2018

Kwaliteitsonderzoek Vroegschoolse Educatie

By: | Tags: , , | Comments: 0

De inspectie heeft op 26 juni een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van vroegschoolse educatie in groep 1/2 van IKC De Delta. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld op:

  • het aanbod;
  • de mate waarin de school zicht heeft op de ontwikkeling van kinderen;
  • het didactisch handelen van de leerkrachten;
  • de (extra) ondersteuning van leerlingen;
  • de samenwerking tussen de voor- en vroegschool;
  • de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur;
  • de wijze waarop de school verantwoording aflegt.

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op de hiervoor genoemde onderdelen op orde is en dat de school de wettelijke voorschriften naleeft. Met name het aanbod, de mate waarin wij zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen, het didactisch handelen van de leerkracht en de kwaliteitscultuur worden door de inspectie met een goede beoordeling gewaardeerd. Een resultaat om trots op te zijn!

Als verbeterpunt heeft de inspectie genoemd de samenwerking tussen de voor- en vroegschool. Er zijn inmiddels acties uitgezet om deze samenwerking te verbeteren.

Klik hier voor het volledige inspectierapport.

You must be logged in to post a comment.