036-5330237

Veiligheidsplan

By: | Tags: , , , | Comments: 0

Van scholen wordt verwacht dat zij een veiligheidsplan opstellen. In dit plan beschrijft een school hoe zijd e fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt. Zowel preventieve als curatieve maatregelen worden in dit plan beschreven.

Voor het veiligheidsplan van IKC De Delta, klik hier.

You must be logged in to post a comment.