036-5330237

Schoolondersteuningsprofiel

By: | Tags: , | Comments: 0

In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke ondersteuning zij biedt aan álle de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen die dat nodig hebben, extra te ondersteunen. Tevens omschrijft de school de grenzen aan de zorg die zij kan bieden. Sommige leerlingen hebben namelijk onderwijsbehoeften waar een bepaalde (reguliere) school niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat […]

READ MORE

14

nov, 2018

Kwaliteitsonderzoek Vroegschoolse Educatie

By: | Tags: , , | Comments: 0

De inspectie heeft op 26 juni een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van vroegschoolse educatie in groep 1/2 van IKC De Delta. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld op: het aanbod; de mate waarin de school zicht heeft op de ontwikkeling van kinderen; het didactisch handelen van de leerkrachten; de (extra) ondersteuning van leerlingen; de samenwerking tussen de voor- en vroegschool; de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur; de wijze waarop de school verantwoording aflegt. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs […]

READ MORE