036-5330237

Identiteit

Vanuit het katholieke geloof leren wij de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Waarden als begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid en vriendschap zijn de basis voor de manier waarop wij met elkaar (medewerkers, kinderen en ouders) om willen gaan.

Onze katholieke identiteit uit zich in catecheselessen, door verhalen uit de Bijbel te vertellen en de katholieke feesten te vieren. Tijdens de catecheselessen gaan we in gesprek met de kinderen over verhalen, tradities, symbolen uit de katholieke levensvisie.

De Delta is een katholieke school waarin respect voor elkaar, ongeacht de levensbeschouwelijke identiteit, hoog in het vaandel staat. Kinderen van alle geloven en culturele achtergronden zijn dan ook welkom, zolang zij onze katholieke grondslag respecteren. We vragen van kinderen een open, ontdekkende en niet veroordelende houding naar hun groepsgenoten. We vragen hen goed naar elkaar te luisteren, het gesprek aan te gaan en betrokken te zijn op elkaar. Zo leren we de kinderen om positief kritisch op zichzelf en de ander te reageren en de ander te respecteren.

Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen van andere godsdiensten ook gerespecteerd.