036-5330237

Integraal Kindcentrum

Integraal Kind Centrum
Vanaf schooljaar 2012-2013 zijn basisschool De Delta en kinderWORLD gestart met het IKC en bieden wij de volgende opvang aan:

Peuteropvang van 2 tot 4 jaar – 2 ochtenden per week geopend

Voor-en Naschoolse opvang, de zogenaamde BSO (Buitenschoolse opvang) – bij voldoende animo zal deze groep geopend worden – BSO wel mogelijk bij de Audioweg 5 te Almere Stad West

Doorgroeien naar een opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar

U kunt bij de directie op school meer informatie krijgen over onze vorm van Integraal Kindcentrum (IKC), voor inschrijvingen of meer informatie kijk op www.kinderworld.nl of bel 036-5464748.

kinderWORLD groep
Postbus 50319
1305 AH Almere
Telefoon: 036 – 5 46 47 48

In deze nieuwe samenwerking zorgt kinderWORLD voor het overblijven van onze leerlingen tussen 12:00 en 13:00 uur. De leerlingen gaan vanuit de groep direct naar het ingerichte lokaal voor de overblijf en worden hier opgevangen en voorzien van eten en drinken. Voor een vast bedrag van € 2,00 kunnen kinderen tussen de middag overblijven.

De nieuwe samenwerking met ‘kinderWORLD” gaat over het opzetten van een integraal kindcentra in onze school. Onze samenwerking met ‘kinderWORLD’ is ontstaan in 2012 en verloopt naar volle tevredenheid.

Namens ‘kinderWORLD’ bieden we het volgende aan :

-opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar op ma/di/do/vrijdag in onze school.

-tussenschoolse opvang (overblijf) tussen 12:00 en 13:00 uur op ma/di/do/vrij in onze school

-voor-en naschoolse opvang, de zogenaamde BSO (buitenschoolse opvang) bij kinderWORLD.

-opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar bij kinderWORLD.

-algemene opvang van 6:30 uur tot 18:30 uur voor uw kind(eren) in heel Almere.

Overblijf/Strippenkaart
Hoe werkt de tussenschoolse opvang:

De kinderen blijven op hun eigen school. Zij zullen worden begeleid door overblijfouders/vrijwilligers en pedagogisch medewerk(st)ers van kinderWORLD. De kinderen krijgen eten en drinken door ons geserveerd en gaan daarna onder begeleiding spelen en andere leuke activiteiten ondernemen. Regelmatig zorgen we voor een extra attentie. Dat kan zijn extra fruit, pannenkoeken, etc.

Voor aanvang van de schooltijd zorgen wij, dat de kinderen weer voldaan terug in de klas zijn.

In deze nieuwe samenwerking zorgt kinderWORLD voor het overblijven van onze leerlingen tussen 12:00 en 13:00 uur. De leerlingen gaan vanuit de groep direct naar het ingerichte lokaal voor de overblijf en worden hier opgevangen en voorzien van eten en drinken. Voor een vast bedrag van € 2,- kunnen kinderen tussen de middag overblijven.

De kinderen kunnen gebruik maken van de TSO door middel van strippen. De TSO strippen zijn verkrijgbaar in strippenkaarten. De strippenkaart dient vooraf contant betaald te worden en is verkrijgbaar op school bij Kitty (administratie).

Adressen en Informatie IKC KinderWorld Tarieven opvang IKC KinderWorld
Flyer IKC-De Delta

Kinderworld IKC

Kinderworld IKC de Delta

inschrijfformulier

Tarieven 2 – 4 jaar

Tarieven 4 – 12 jaar

Tussen- en buitenschoolse opvang