036-5330237

Ouders in de school

Op IKC De Delta wordt er veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van en samenwerking met ouders bij het onderwijsleerproces en activiteiten in en rond de school. Wij zien de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) als een gezamenlijke taak. U bent dan ook van harte welkom in de school.

Zo vindt in de groepen 1 en 2 op dinsdag en vrijdag een leercircuit plaats. Alle ouders zijn dan van 08.30 tot 08.45 uur uitgenodigd om in de klas te blijven en samen met hun kinderen te werken aan materiaal dat is klaargelegd door de leerkracht. In groep 3 vindt het leercircuit plaats op dinsdag, woensdag en donderdag, ook van 08.30 tot 08.45 uur.

Ook bent u van harte uitgenodigd bij onze maandvieringen. Vijf keer per jaar wordt er een maandviering georganiseerd door één van de groepen. Tijdens de viering laat de groep zien wat zij hebben ingestudeerd. Dit kan te maken hebben met iets wat zij tijdens de les geleerd hebben of een project waar zij in de klas mee bezig zijn. Maar het kan ook een toneelstuk of een aantal liedjes zijn. Het samen vieren van datgene waar je trots op bent creëert een gevoel van saamhorigheid.

Daarnaast organiseert de school ieder jaar een aantal kijk- of informatieavonden voor ouders. Tijdens deze avonden vertellen wij of de kinderen zelf over waar we in de klas mee bezig zijn. Vaak staat er een project of een thema centraal. De data van de kijk- of informatieavonden en de maandvieringen kunt u terugvinden op de jaarkalender.

Verder organiseert de school jaarlijks een aantal koffieochtenden of oudercafés. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over een bepaald onderwerp. De data van deze bijeenkomsten worden gaandeweg het jaar gecommuniceerd. Als u, nadat u uw kind naar school heeft gebracht, nog even in gesprek wilt met andere ouders, bent u overigens van harte welkom in onze teamkamer om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar verder te praten.

Tot slot werken wij met klassenouders. Een klassenouder is een ouder/verzorger die de leerkracht helpt bij het regelen van (ouderhulp voor) feesten, activiteiten en uitjes, zowel binnen als buiten de klas. Het is niet de bedoeling dat de klassenouder alles zelf doet, maar juist dat hij of zij mensen om zich heen verzamelt die samen met hem of haar willen helpen.