036-5330237

Kwaliteitsonderzoek Vroegschoolse Educatie

By: | Tags: , , | Comments: 0

De inspectie heeft op 26 juni een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van vroegschoolse educatie in groep 1/2 van IKC De Delta. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld op: het aanbod; de mate waarin de school zicht heeft op de ontwikkeling van kinderen; het didactisch handelen van de leerkrachten; de (extra) ondersteuning van leerlingen; de samenwerking tussen de voor- en vroegschool; de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur; de wijze waarop de school verantwoording aflegt. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs […]

READ MORE