036-5330237

Schoolgids 2020-2021

By: | Tags: | Comments: 0

De schoolgids is een belangrijk document met informatie voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dit document. De schoolgids wordt ieder jaar geüpdatet. Voor onze schoolgids voor schooljaar 2020-2021 klik hier.  

READ MORE

Schoolplan

By: | Tags: , | Comments: 0

Van iedere school wordt verwacht dat zij een schoolplan opstelt. Een schoolplan is een document waarin een school eens in de vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Voor het schoolplan van IKC De Delta, voor de periode van 2015 t/m 2019, klik hier.

READ MORE

Schoolondersteuningsprofiel

By: | Tags: , | Comments: 0

In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke ondersteuning zij biedt aan álle de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen die dat nodig hebben, extra te ondersteunen. Tevens omschrijft de school de grenzen aan de zorg die zij kan bieden. Sommige leerlingen hebben namelijk onderwijsbehoeften waar een bepaalde (reguliere) school niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat […]

READ MORE