036-5330237

Groen en Gezond

Sinds het schooljaar 2017-2018 neemt IKC De Delta deel aan De Groen en Gezonde Verbinding, een project van de gemeente Almere om een gezonde levensstijl bij Almeerse kinderen en ouders te bevorderen. Het project richt zich op meer bewegen en gezond eten en bestaat uit vijf pijlers:

  • Fittest: Alle kinderen in groep 5, 6, 7 en 8 worden getest op BMI, fitheid en motoriek.
  • GO!: Een wekelijks beweeg- en leefstijl programma voor kinderen en ouders, waarin aandacht is voor extra bewegen, gezond eten en koken.
  • Fruit: Om 10 uur eten we een gezond tussendoortje. Een groot deel van het jaar krijgen de kinderen op school fruit. Zij hoeven dan zelf geen tussendoortje mee te nemen. Daarnaast stimuleren we gezonde traktaties.
  • Moestuinen: Aan de hand van mobiele moestuinen leren de kinderen over gezonde voeding en gezond koken.
  • Schoolplein: Een beweegvriendelijk schoolplein daagt uit tot spelen voor, tijdens en na schooltijd. Een kind dat veel beweegt scoort beter op school.

Daarnaast verzorgt de buurtsportcoach één keer per week extra bewegingsactiviteiten voor de kleuters.