036-5330237

Het onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de aandacht krijgen die zij verdienen. Daarom streven wij naar kleine groepen. Onze groepen bestaan momenteel dan ook uit gemiddeld 18 kinderen.

Groep 1 en 2

De kleutergroepen 1 en 2 zijn in principe heterogeen samengesteld. Dit betekent dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Hierdoor krijgen de kinderen de kans om elkaar te helpen en met en van elkaar te leren. Als de grootte van de groep daar aanleiding toe geeft, worden de groepen 1 en 2 gesplitst tot twee aparte groepen.

Groep 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 werken wij in principe met een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van hetzelfde leerjaar met elkaar in één groep zitten. Als de grootte van de groep daar aanleiding toe geeft, worden twee leerjaren samengevoegd tot één groep.

Wij streven er naar elk kind les en begeleiding te geven op zijn eigen niveau. Dit doen wij door binnen elk leerjaar gedifferentieerd les te geven. Dit betekent dat elke leerling de basis van het betreffende leerjaar krijgt aangeboden, maar er ook extra ondersteuning of extra uitdaging wordt gegeven als de leerling dat nodig heeft. Indien nodig kunnen de leerjaar grenzen op het gebied van rekenen en/of taal worden doorbroken.

Als de leerkracht les geeft aan een kleine instructiegroep zijn de overige kinderen zelfstandig aan het werk.