036-5330237

Identiteit

Op De Delta staat het katholieke geloof centraal. Vanuit het katholieke geloof leren wij de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Waarden als begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid en vriendschap zijn de basis voor de manier waarop wij met elkaar (medewerkers, kinderen en ouders) om willen gaan. Onze katholieke identiteit uit zich in lessen levensbeschouwing waarbij de methode Trefwoord en verhalen uit de Bijbel worden ingezet om met kinderen in gesprek te gaan. Ook vieren wij de katholieke feesten (Kerst, Pasen, enz).

Wij vinden het belangrijk om kinderen te stimuleren om zelf na te denken over levensbeschouwing, eigen keuzes te maken en een eigen mening te vormen over het geloof. Dit doen wij door in gesprek te gaan met de kinderen en veelal de vraag te stellen: ‘Wat geloof jij?’.

Op De Delta zijn kinderen van alle geloven en culturele achtergronden welkom. Daarom vinden wij het belangrijk om naast het katholieke geloof, ook aandacht te hebben voor andere levensbeschouwingen. Dit doen wij onder andere door het gesprek tussen de kinderen te stimuleren. Wij verwachten daarbij van kinderen een open houding. Zo leren zij elkaar, en andere geloven, beter begrijpen en respecteren.