036-5330237

Integraal Kindcentrum

Integraal Kind Centrum
Sinds het schooljaar 2012-2013 vormen basisschool De Delta en kinderWORLD een integraal kind centrum (IKC) voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden, wanneer u de kinderopvang wilt laten starten. Vervolgens blijft uw kind wanneer hij of zij vier jaar wordt binnen de inmiddels vertrouwde omgeving in de school tot aan het moment dat uw kind de basisschool verlaat. 

Een van de grote voordelen van een integraal kind centrum is dat alle medewerkers binnen het gebouw uw kind kennen, zijn of haar kwaliteiten zien en weten op welke vlakken uw kind extra uitgedaagd moet worden of extra stimulans nodig heeft. 

Doordat wij gezamenlijk activiteiten ondernemen, zoals projecten, creatieve en sportieve activiteiten en het vieren van feesten gaat uw kind zich binnen ons kindcentrum bovendien echt thuis voelen. 

Binnen ons IKC bieden wij het volgende aan:

  • Peuteropvang van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is 4 ochtenden per week geopend (ma/di/do/vrijdag) en vindt plaats in ons gebouw. Deze groep wordt geleid door pedagogisch medewerksters van kinderopvangorganisatie kinderWORLD. Indien gewenst biedt de peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan, waarmee uw kind extra wordt voorbereid op het basisonderwijs. 
  • Basisonderwijs voor 4 tot 13 jarigen. Wij zorgen voor een naadloze aansluiting tussen de peuteropvang en groep 1 van de basisschool.
  • Tussenschoolse opvang (overblijf) tussen 12.00 en 13.00 uur op ma/di/do/vrijdag. Ook de tussenschoolse opvang wordt geleid door een pedagogisch medewerk(st)er van kinderWORLD en vindt plaats in ons gebouw.
  • Voor- en naschoolse opvang, de zogenaamde buitenschoolse opvang (BSO). Op dit moment is buitenschoolse opvang mogelijk bij kinderWORLD, aan de Audioweg 5 te Almere Stad West. Bij voldoende animo zal er een groep binnen het schoolgebouw geopend worden.

U kunt bij de directie op school meer informatie krijgen over onze vorm van integraal kind centrum. Voor inschrijvingen of meer informatie kijk op www.kinderworld.nl.

kinderWORLD groep
Audioweg 5
1322 AT Almere
Telefoon: 036 – 5 46 47 48

Tussenschoolse opvang
Bent u niet in staat uw kinderen tussen de middag op te halen? Voor een vast bedrag van  2,- kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door kinderWORLD.

Om 12.00 uur uur gaan de kinderen vanuit de groep direct naar de middenruimte. Daar worden zij opgevangen en begeleid door een pedagogisch medewerk(st)er van kinderWORLD en vrijwilligers. Na het eten en drinken gaan de kinderen onder begeleiding (buiten) spelen of knutselen. Om 12.50 uur worden de kinderen weer teruggebracht naar de klas.

Op dinsdag wordt tijdens de tussenschoolse opvang in samenwerking met de buurtsportcoach pauzesport aangeboden.

Om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang dient u een strippenkaart te kopen. Deze zijn verkrijgbaar op school, bij de administratie (Kitty). De strippenkaart dient vooraf contant te worden betaald.

Adressen en Informatie IKC KinderWorld Tarieven opvang IKC KinderWorld
Kinderworld IKC

Kinderworld IKC de Delta

inschrijfformulier

Tarieven 2 – 4 jaar

Buitenschoolse opvang