036-5330237

Missie en visie

De missie van onze school: 

“Een geborgen plek bieden waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Dit willen wij op de volgende manier bereiken: 

Een vreedzame school 

De Delta is een Vreedzame School in een multiculturele wijk. Een school waar iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten en anderen) zich fijn voelt. Een school waar we naar elkaar luisteren, positief zijn en ons gewaardeerd voelen. Kortom, een school waar een prettige omgangssfeer heerst. En waar we ons veilig en vrij genoeg voelen om onze mening te geven.

Leren met plezier

Door uitdagende lessen leren we kinderen niet alleen de basisvaardigheden, maar ook de wereld om hen heen ontdekken en waarderen. Enthousiasme en plezier maken zijn hiervoor een basis, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten. Een leerling die met plezier naar school gaat leert het meest!

Ruimte voor eigenheid

We werken vanuit oprechte interesse in de kinderen. Elk kind mag zijn wie hij/zij is, ontwikkeling doormaken op zijn/haar eigen niveau en tempo en daar trots op zijn!

Vanuit samenwerking

Op onze school willen we met ouders en andere partners een eenheid vormen. We vinden het belangrijk dat iedereen op één lijn zit en zich betrokken voelt bij het gezamenlijke doel.

Onze kernwaarden en kernkwaliteiten 

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de volgende kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Respect
  • Deskundigheid

En doen dit vanuit de volgende kwaliteiten:

  • Saamhorig
  • Betrouwbaar
  • Nuchter
  • Gedreven
  • Doelmatig