De Delta is een katholieke basisschool waar veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor een veilig leef- en leerklimaat. We werken volgens de principes van De Vreedzame School waarbij spelen en leren hand in hand gaan.

De kinderen zijn ingedeeld in 2-jarige combigroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Dit betekent dat alle kinderen een jaar de jongsten en een jaar de oudsten in de groep zijn.

Ze leren daarbij om hulp vragen en om hulp te geven aan elkaar. Bovendien vormen ze elk jaar met een nieuwe jaargroep een combigroep, waardoor ze ook veel kinderen in de andere groepen leren kennen. Dit komt de sfeer binnen de school ten goede.

Veilig

Vreedzaam

Verwerking

Samenwerken

Wat betekent dat in de praktijk?

Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor zelfstandigheid (zelfstandig werken, problemen leren oplossen, kritisch kijken naar eigen werk), maar ook voor samenwerken. Hier wordt aan gewerkt door inzet van coöperatieve werkvormen. Door samen te leren en samen te werken worden de belangrijke vaardigheden die hiervoor nodig zijn ontwikkeld.

De instructies bij de basisvakken zoals rekenen en spelling zijn gedifferentieerd. Dit betekent dat er naast de ‘gewone’ instructie ook verlengde instructie wordt gegeven aan kinderen die iets meer ondersteuning nodig hebben. Maar ook voor kinderen die juist iets meer aan kunnen, wordt de instructie en/of verwerking aangepast.