De Delta is een katholieke school. De katholieke waarden worden op onze school eigentijds vormgegeven. We leren de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Waarden als begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid en vriendschap zijn de basis voor de manier waarop wij met elkaar (medewerkers, kinderen en ouders) om willen gaan. Onze katholieke identiteit uit zich in lessen levensbeschouwing waarbij de methode Trefwoord wordt ingezet om met kinderen in gesprek te gaan. Ook vieren wij de katholieke feesten zoals Kerst en Pasen.

Op De Delta zijn kinderen van alle geloven en culturele achtergronden welkom. Daarom vinden wij het belangrijk om naast het katholieke geloof, ook aandacht te hebben voor andere levensbeschouwingen. Dit doen wij onder andere door het gesprek tussen de kinderen te stimuleren. Wij verwachten daarbij van kinderen een open houding. Zo leren zij elkaar, en andere geloven, beter begrijpen en respecteren.