Basisschool De Delta en kinderWORLD vormen een integraal kind centrum (IKC) voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden vanaf de peuterspeelzaal leeftijd (2 jaar). Vervolgens stapt uw kind wanneer hij of zij vier jaar wordt over naar de kleutergroep en kan zo binnen de inmiddels vertrouwde omgeving van de school blijven tot aan het moment dat uw kind de basisschool verlaat.

Binnen ons IKC bieden wij het volgende aan:

  • Peuteropvang van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is 4 ochtenden per week geopend (ma/di/do/vrijdag) en vindt plaats in ons schoolgebouw. Deze groep wordt geleid door pedagogisch medewerksters van kinderopvangorganisatie kinderWORLD. Indien gewenst biedt de peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan, waarmee uw kind extra wordt voorbereid op het basisonderwijs. 
  • Basisonderwijs voor 4 tot 13 jarigen. Wij zorgen voor een naadloze aansluiting tussen de peuteropvang en groep 1 van de basisschool.
  • Tussenschoolse opvang (overblijf) tussen 12.00 en 13.00 uur op ma/di/do/vrijdag. Ook de tussenschoolse opvang wordt geleid door een pedagogisch medewerk(st)er van kinderWORLD en vindt plaats in ons schoolgebouw.
  • Voor- en naschoolse opvang, de zogenaamde buitenschoolse opvang (BSO). Op dit moment is buitenschoolse opvang mogelijk bij kinderWORLD, aan de Audioweg 5 te Almere Stad West. Bij voldoende animo zal er een groep binnen het schoolgebouw geopend worden.

U kunt bij de directie op school meer informatie krijgen over onze vorm van integraal kind centrum. Inschrijvingen voor de peuterspeelzaal en/of de BSO via www.kinderworld.nl.

kinderWORLD groep
Audioweg 5
1322 AT Almere
Telefoon: 036 – 5464748