036-5330237

Onze school

IKC De Delta is een katholieke basisschool in Almere Stedenwijk. De Delta heeft in het schooljaar 2019-2020 ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. De school vormt samen met KinderWORLD een Integraal Kind Centrum voor twee tot en met twaalf jarigen en is gevestigd in één gebouw.

Op De Delta staat het creëren van een veilige leef- en leeromgeving centraal. Vanuit deze veilige leeromgeving krijgen kinderen de kans om:

  • zich cognitief te ontwikkelen;
  • vertrouwen op te bouwen;
  • weerbaar te worden;
  • op een assertieve wijze samen te werken;
  • conflicten op te lossen;
  • zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling;
  • op een positieve manier de school te beleven.