036-5330237

Ouderbijdrage

Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. Daarom neemt de oudercommissie de kosten van feesten en activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Hiervoor vraagt de oudercommissie jaarlijks aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdrage worden bijvoorbeeld cadeautjes voor Sinterklaas, een paaslunch, eten of drinken bij festiviteiten, excursies, etc. betaald.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 per kind.

Mocht de ouderbijdrage voor u een financiële drempel vormen, geeft u dit dan even aan bij de administratie of directie. U kunt de ouderbijdrage overigens ook in termijnen betalen.

Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 en het kamp voor groep 7 en 8 worden apart in rekening gebracht. Over de kosten hiervan wordt u in de loop van het jaar geïnformeerd. Deze zijn namelijk afhankelijk van de locatie.