036-5330237

Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee over de invulling van feesten en andere activiteiten en ondersteunt het team in het organiseren hiervan. De doelstelling is om bij te dragen aan de ontwikkeling, het plezier en het welzijn van alle kinderen van De Delta, dus ook uw kind(eren)!

Ouders kunnen zich opgeven om lid te worden van de oudercommissie. U kunt daarvoor contact opnemen met de directie.

De oudercommissie neemt de kosten van feesten en activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. Daarom vraagt de oudercommissie jaarlijks aan de ouders om een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2019-2020 is deze bijdrage € 15,00 per kind.