Vakanties

  • Goede Vrijdag/ 2e Paasdag: 2 april tot 5 april

  • Meivakantie: 26 april t/m 7 mei

  • Hemelvaart: 13 en 14 mei

  • 2e Pinksterdag: 24 mei

  • Zomervakantie: 12 juli tot 20 augustus

Bijzondere dagen

9-2-2021 Studiedag: alle kinderen hele dag vrij

24-3-2021 Studiedag: alle kinderen hele dag vrij

1-4-2021 Paasviering: continurooster tot 14.00 uur

23-4-2021 Koningsspelen: continurooster tot 14.00 uur

25-6-2021 Studiedag: alle kinderen hele dag vrij

9-7-2021 Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Onze schooltijden


Maandag 08.30-12.00 en 13.00 tot 15.00

Dinsdag 08.30-12.00 en 13.00 tot 15.00

Woensdag 08.30-12.30

Donderdag 08.30-12.00 en 13.00 tot 15.00

Vrijdag 08.30-12.00 en 13.00 tot 15.00

Ziekmelden

  • Melden tussen 08.00 – 08.30 uur

  • 036-5330237

Als uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een andere zwaarwegende reden, dan vragen we u dit te melden tussen 08.00 en 08.30 via het telefoonnummer van de school. Als er niet wordt opgenomen, kunt u uw boodschap inspreken. Graag vermelden: naam van uw kind, groep, reden van afwezigheid.

Tussenschoolse opvang (overblijf)

Bent u niet in staat uw kind(eren) tussen de middag op te halen? Voor een vast bedrag van €2,00 kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door onze IKC partner kinderWORLD.

Om 12.00 uur gaan de kinderen vanuit de groep direct naar de middenruimte. Daar worden zij opgevangen en begeleid door een pedagogisch medewerk(st)er van kinderWORLD en vrijwilligers. Na het eten en drinken gaan de kinderen onder begeleiding (buiten) spelen of knutselen. Om 12.50 uur worden de kinderen weer teruggebracht naar de klas.

Als u gebruik wilt maken van de overblijf, kunt u dit aangeven door een TSO aanmeldformulier in te vullen.

Download het TSO aanmeldformulier hier