036-5330237

Schoolschaken

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenen, bieden wij schaakonderwijs aan.

Schaken bevordert de ontwikkeling van 21st-century skills (vaardigheden en competenties die belangrijk zijn in de huidige samenleving), zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en time-management. Daarnaast leren kinderen door middel van schaken om te gaan met fouten en tegenslagen, wordt hun ruimtelijk inzicht vergroot en leren zij hun concentratie te verbeteren.

Eén keer per week krijgen de kinderen schaakles van Ron Bruins, schaaktrainer van Schaak Talent Ontwikkeling Flevoland. Vervolgens kunnen zij in de klas en thuis zelfstandig verder oefenen met het computerprogramma Chessity, een digitale lesmethode dat zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling.

Het is mooi om te zien hoe kinderen die schaakles krijgen, andere kinderen vervolgens weer leren schaken. Ook is het bijzonder leuk als jonge en oudere kinderen een schaakpartij tegen elkaar aan het spelen zijn op onze schaaktafel in de middenruimte.