036-5330237

Schoolplan

By: | Tags: , | Comments: 0

Van iedere school wordt verwacht dat zij een schoolplan opstelt. Een schoolplan is een document waarin een school eens in de vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Voor het schoolplan van IKC De Delta, voor de periode van 2015 t/m 2019, klik hier.

READ MORE