036-5330237

Schoolondersteuningsprofiel

By: | Tags: , | Comments: 0

In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke ondersteuning zij biedt aan ├ílle de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen die dat nodig hebben, extra te ondersteunen. Tevens omschrijft de school de grenzen aan de zorg die zij kan bieden.┬áSommige leerlingen hebben namelijk onderwijsbehoeften waar een bepaalde (reguliere) school niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat […]

READ MORE