036-5330237

Vreedzame School

IKC De Delta is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma waarmee de sociale competentie van kinderen wordt bevorderd en kinderen worden gevormd tot actieve en ‘betrokken burgers’. Het programma beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen en een stem krijgen. Binnen deze leefgemeenschap krijgen kinderen de kans om sociale vaardigheden te oefenen.

Door middel van dit programma leren kinderen

  • op een positieve manier met elkaar om te gaan;
  • samen beslissingen te nemen;
  • conflicten op te lossen;
  • zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder nieuws vindt u meer informatie over De Vreedzame School.